KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İyiki Vakfı (bundan sonra kısaltma olarak “Vakıf” kullanılacaktır), siz değerli üyelerimizin güvenliğini hassasiyetle azami dikkate alarak en başta özel hayatın gizliliğini korumak, Anayasanın 20. Maddesi kapsamında temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerinizin “Kişisel Verilerin Korunması hakkında Kanun” kapsamında ne şekilde korunduğunu aydınlatmak amacıyla bu bilgilendirmeyi yapıyoruz.

Web sitemizi ziyaret ederek, “Vakıf” tüzüğünü okuyup, vakıf için vakfetmek de dahil olmak üzere, vakıfla birlikte proje üreten, proje sunan, vakıf faaliyetlerimizden ve hizmetlerimizden faydalananlar da dâhil tüm üçüncü kişilerin her türlü kişisel verilerinin yürürlükte bulunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVK kanunu kısaltması kullanılacaktır)  kapsamında hukuka uygun biçimde işlenmesine, depolanmasına, korunmasına, güncellenmesine, vakıf çalışma kapsamı dâhilinde 3. kişi ve kurumlarca paylaşılmasına büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ve kanunun belirlediği “Veri Sorumlusu” sıfatıyla tarafınızın açık, serbest iradesi ile “Vakıf” YK’ na ilettiğiniz, paylaştığınız tüm verilerinizi aşağıda belirtilen biçimde ve kanunun emrettiği sınırlar içerisinde işlemekteyiz. Her şeyden önce gizliliğiniz bizim için oldukça önemlidir ve bu metin kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızı ve işleme aldığımızı açıklamaktadır.

Zaman zaman bu metinde değişiklik yapabiliriz. Gizliliğinize önem veriyorsanız bu sayfayı düzenli olarak ziyaret edebilirsiniz. Bu metni okuyup, kabul etmiyorsanız hizmetlerimizi kullanmaya devam etmemeniz gerekir.

Amacımız, siz vakfedenler de dahil olmak üzere vakıf tüzüğümüze uygun biçimde bizimle çalışanların, iş birliği içinde olanların, proje üretenlerin güvenilirliğini en yüksek düzeyde dikkate alarak, memnuniyetinizi sağlamak ile kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları ve haklarınızı kanundan kaynaklanan nedenleri en aydınlatıcı biçimde sizleri bilgilendirmektir.  

Bağışçı Hakları

 1. STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,
 2. Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,
 3. Güncel finansal bilgilere erişim,
 4. Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,
 5. Uygun bir teşekkür edilmesi,
 6. Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,
 7. Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,
 8. Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu iş için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,
 9. Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,
 10. Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.
 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, “Vakıf” web sitesini ziyaret ederek, vakıf tüzüğümüzü okuyarak, açık ve serbest iradenizle kabul ederek vakfımızın çalışma alanındaki faaliyetlerinden, hizmetlerinden faydalanmak suretiyle tarafınızca doldurularak verilen kişisel verilerinizin otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz internet sitesi, sosyal medya ve mobil uygulamaları ile benzeri sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Tüm bu kişisel verileriniz, en baştan itibaren sizin açık iradeniz sonucunda paylaşmanızdan dolayı toplanacak, derlenecek ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Vakıf tüzüğümüzü okuyup, bizimle iletişime geçtiğiniz andan birlikte başlayan sürece ek olarak; yapılan yeni düzenlemelerle (Vakıflar Kanunu ve diğer kanunlarda) güncellenebilecek yasal mevzuat kapsamında kendi açık iradenizle, sorularımıza verdiğiniz cevaplarla birlikte sizin faaliyetlerimizden ve hizmetlerimizden daha iyi yararlanabilmeniz amacıyla iş birimlerimiz sürekli bilgilendirilmektedir. “Vakıf” tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerin sizlerin kullanım, çalışma alışkanlıkları, beğeni, ihtiyaç ve önerileri doğrultusunda iş birliği içinde bulunduğumuz tüm vakıf, sivil toplum örgütü ve kurumlara yönlendirilerek sizlerin önerileri doğrultusunda özelleştirilerek daha çok beğeni ve kabul edilebilir faaliyetler ve hizmetler oluşturulmasına özen gösterilmektedir. Bunun için “Vakıf” YK ve çalışanları ile iş ilişkisi içinde olan kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak ön kabulüyle (vakfımız tarafından sağlanan tüm idari, ticari faaliyetlerin tüm süreçleri dâhil olmak üzere, Vakfımıza ait internet sitesi, sosyal medya ve mobil uygulamaları ile benzeri sözlü, yazılı ya da elektronik olarak paylaşılan tüm unsurların fiziksel güvenliğini, denetimi sağlamak, “Vakıf” üyeleri, müşterilerinin değerlendirme, şikâyet, öneri süreçlerinin Vakfımız çalışma ve faaliyet kapsamına uygun biçimde araştırma, raporlama, uyum, denetim, hukuki ve mali işlere konu edilmesi vd.)  vakfımızın amacı ve iş planlarına, hedeflerine uygun biçimde belirlenmesi ve uygulanması amacıyla KVK Kanunu’ nun 5. ve 6. maddelerine uygun biçimde tarafınızın açık iradesi ile verdiğiniz kişisel veriler işlenecektir.    

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bugüne kadar işlenen veriler işbirliği yaptığımız 3. kişilerle (başka sivil toplum kuruluşları, kurumlar, şirketler, markaların sahibi firmalar) ile anonim bir şekilde raporlanmaktadır.

İşlenen verilerden ürünlere yapmış olduğunuz yorumlar reklam/pazarlama alanı, e-ticaret sitelerinde ilgili ürünlerin sayfalarında yorum olarak aktarılacaktır. Yorumlarınızın yayınlanmama / aktarılmama hakkı Vakfımız’da saklı olsa da; sizin onayınıza sunulmakta ve istememeniz durumunda yayından kaldırılabilecektir. Ayrıca, yorumlarınızın aktarılacağı platformlarda yorumunuzun nasıl görüneceğini her zaman siz karar verebilir, değiştirebilirsiniz.  

 

2.1. Vakıf Neden Kişisel Verilerinizi Toplayıp Kullanıyor?

 Hakkınızda toplanan bilgileri çeşitli amaçlar için kullanıyoruz. Kişisel verileriniz aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:

Vakıf Faaliyetleri ve hizmetleri: Günün 24 saati, haftanın 5 günü bize ulaşabilirsiniz. Vakıf çalışanlarımızla kişisel bilgilerinizi paylaşarak bize ihtiyacınız olduğunda size yanıt vermemizi sağlamış olursunuz. Bu sayede “Vakıf” tarafından almış/alacak olduğunuz tüm hizmetler hakkındaki tüm sorulara ve ilgili tüm diğer sorgulara yanıt verebiliriz.

Hesap özellikleri: “Vakıf” kullanıcıları web sitelerimiz veya uygulamalarımızda bir kullanıcı hesabı oluşturabilir. Bize verdiğiniz bilgileri bu hesabı yönetmek için kullanarak birtakım faydalı işlemler yapabilmenizi sağlarız.

Vakıf faaliyetleri: Bilgilerinizi aynı zamanda vakıf faaliyetleri için de kullanırız. Bu faaliyetlere şunlar dâhildir:

 • Vakıf faaliyetleri kapsamında herhangi bir faaliyet kapsamı içinde iş, proje kapsamında yapmış olduğunuz çalışmalara ilişkin tamamlamış olduğunuz tüm işlere yönelik sizden elde edilen tüm bilgiler, hizmet değerlendirme anketi, hizmet yorumları sonuçları anonim bir şekilde iş ortaklarımıza raporlanmakta, paylaşmış olduğunuz değerlendirmeler ile vakfımızın faaliyetlerini geliştirmesi/fikirlerinizi duyması sağlanmaktadır.
 • Bizimle paylaştığınız bilgilere göre “Vakıf” web sitesi, mobil uygulamaları veya üçüncü taraf web siteleri/uygulamalarında (sosyal medya platformları dâhil) sizinle ilgili bilgiler, çalışmalar gösterilebilir. Bunlar “Vakıf” tüzüğüne uygun çalışmalar, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz üçüncü taraf yeni iş projeleri veya faaliyetleri olabilir.
 • Diğer çalışma/proje öneri etkinliklerine katıldığınızda (çekiliş, referans programları veya organizasyonlar, vs. gibi) bu faaliyetleri yönetmek için ilgili bilgiler kullanılacaktır.

 

Sizinle iletişime geçmek: E-posta, telefon veya kısa mesaj dahil çeşitli yollarla sizinle iletişime geçtiğimiz zamanlar olabilir. Bize gönderdiğiniz yazışmaları da işleme alırız. Bunun için çeşitli sebepler olabilir. Örnek vermek gerekirsek;

İş birliğine yönelik aynı amaca ve/veya benzere amaçlara dönük  değerlendirme anketlerimizi ve katılıma yönelik tamamlamanız için size hatırlatma içerikli bir e-posta gönderebiliriz.

Güvenli ve güvenilir hizmet tanıtımı: Siz vakfedenlerin, “Vakıf” iş ortakları için güvenilir bir ortam oluşturmak amacıyla sahtecilik ve diğer yasa dışı ve istenmeyen eylemlerin tespiti ve önlenmesi için kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz.

Hizmetlerimizi iyileştirmek: Kişisel verileri analiz amacıyla da kullanırız. Analiz, hizmetimizi ve kullanıcı deneyimini geliştirme isteğimizin bir parçasıdır Buradaki amaç online/çevrimiçi platformumuzu optimize ederek ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmek ve sitemizin kullanımını daha kolay bir hale getirmektir.

Vakıf faaliyetleri değerlendirmeleri hakkında: Bizim aracılığımızla iş birliği içinde olduğumuz çalışmaları, projeleri değerlendirmek amacıyla faaliyet yorumu anketleri web sitemiz üzerinden alabilirsiniz. Hesap sahipleri değerlendirmenin gerçek adları yerine takma bir adla görüntülenmesini seçebilirler (bunu kullanıcı hesabı özelliğinden seçebilirsiniz). Bunun yanında değerlendirmeniz anonim olarak da görüntülenebilir. Faaliyet yorumları değerlendirmesini tamamlayarak değerlendirmenizin web sitelerimizde ilgili sayfasında, mobil uygulamalarımızda, sosyal medya hesaplarımızda ve sosyal medya uygulamalarımızda veya ilgili marka ya da iş ortağının web sitesinde, ya da ilgili marka ve ürünün satış noktalarında (online/çevrim içi & offline/çevrim dışı) görüntüleneceğini kabul etmiş olursunuz. Değerlendirmelerin amacı, işi birliği içinde olduğumuz faaliyetler hakkında diğer vakfedenleri, üyelerimizi ve potansiyel tüketicileri bilgilendirmektir.

 

2.2. Kişisel Verinizi Korumak İçin VAKIF Hangi Güvenlik Prosedürlerini Devreye Sokuyor?

Bize sunduğunuz kişisel veriyi korumak ve muhafaza etmek için uygun iş sistemleri ve yöntemleri kullanıyoruz. Aynı zamanda, sunucularımızdaki kişisel veriye erişmek ve veriyi kullanmak için güvenlik prosedürleriyle teknik ve fiziki kısıtlamalardan yararlanıyoruz. Kişisel veriye, işleri süresi boyunca sadece yetkili kişilerin erişmesine izin verilir.

 

 1. Kişisel Verilerin Nasıl Toplanacağı ve Hukuki Sebebi

Sizin hakkınızda bilgi sahibi olmadan, sizi yakından tanımadan yeni faaliyetler, projeler, keşfetmenize yardımcı olamayız. Bu nedenle hizmetlerimizi kullanırken birkaç bilgiye ihtiyacımız oluyor. Bunlar oldukça temel şeylerdir: Adınız, yaşınız, iş birliği önerileriniz, çalışma alanınız, ilgi alanlarınız, vb. 

Vakfımızdan bir hizmet, destek almasanız dahi web sitelerimizi veya uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde bazı bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz. Bu bilgiler arasında IP adresiniz, hizmetlerimize eriştiğiniz tarih ve saat, kullandığınız cihazın bilgileri, kullandığınız tarayıcı türü ve dili gibi bilgisayarınızın işletim sistemi hakkındaki bilgiler vardır. Ayrıca tıklamalar ve size gösterilen sayfalar hakkında da bilgi toplayabiliriz.

Vakıf kullanıcı hesabınızı sosyal medya hesabınıza bağladığınız zaman sosyal medya sağlayıcısı tarafından kişisel bilgileriniz Vakıf ile paylaşılabilir. Sosyal Medya sağlayıcısı (instagram, twitter, facebook, vd.)  tarafından sağlanan bilgiler dahi anacak sizin rızanız ile paylaşılması mümkündür.

Sonuç olarak, kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda “VAKIF” olarak sunduğumuz çalışma alanımıza ilişkin faaliyetlerimiz ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda vakfımızın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerini Paylaşanların KVK Kanunu 11. Maddesindeki Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Vakfımıza iletmeniz durumunda Vakfımız talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Vakfımız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Vakfımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Vakfımıza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Vakfımız KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.iyikivakfi.org  adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını …………………………………………………………….. , Beşiktaş/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ……………………………… adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

 

 

Bu aydınlatma metni hakkında öneri ve yorumlarınız olması halinde info@iyikivakfi.org adresine e-posta gönderirseniz size geri dönüş yapabiliriz. Konu gizlilik olduğunda, bunun hakkında konuşmaktan memnuniyet duyarız.

 

İYİKİ VAKFI

2022 Yılı Beyannamesi